TETERO LAURETTE – INDANGAMIRWA

INDANGAMIRWA By TETERO LAURETTE Mukenyezi, Ino ndirimbo ikubere icibutso c’ukuntu uhambaye mw’iterambere rya Buri kiremwa muntu. Muri vyose uri Indangamirwa, witandukanya nabandi ukabasiga kure cane….